Betingelser

Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Sweety-Toys

Plüschtiere GmbH) via webstedet sweety-toys.de. Medmindre andet er aftalt, skal

Inkludering af dine egne betingelser, hvis nogen, modsiges.

(2) En forbruger i henhold til følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion

Formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige

kan tilskrives. Iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller en juridisk person

Personlig virksomhed, der ved indgåelse af en juridisk transaktion udøver sin uafhængige fagmand eller

kommerciel aktivitet.

§ 2 Kontraktindgåelse

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer.

(2) Så snart du placerer det respektive produkt på vores hjemmeside, giver vi dig en

Bindende tilbud om at indgå en kontrakt for de varer, der er angivet i varebeskrivelsen

Vilkår.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:

De varer, der er beregnet til køb, placeres i "indkøbskurven". Via den tilsvarende knap i

Du kan til enhver tid hente "indkøbsvognen" i navigationslinjen og foretage ændringer der.

Når du har ringet til siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betaling og

Forsendelsesbetingelser, alle ordredata vises derefter igen på ordreoversigtssiden.

Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Efterbetaling,

Sofort), vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik eller dig

vil først blive videresendt til webstedet for udbyderen af ​​det øjeblikkelige betalingssystem.

Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg der eller

Indtast dine data. Du vil derefter blive ført tilbage til vores online shop på ordreoversigtssiden

hovedet.

Inden afsendelse af ordren, har du mulighed for at tjekke alle oplysningerne her igen, til

Skift (også via "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annuller købet.

Ved at sende ordren via "køb"-knappen erklærer du din juridisk bindende accept af

Tilbud, hvorved kontrakten kommer i stand.

(4) Dine henvendelser om udarbejdelse af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi indsender en

bindende tilbud i tekstform (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ​​ordren og transmissionen af ​​alle i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten

Påkrævede oplysninger sendes automatisk via e-mail. Det skal du derfor sikre dig

den e-mailadresse du har givet os er korrekt, modtagelsen af ​​e-mails er teknisk sikret

og især ikke forhindret af SPAM-filtre.

§ 3 tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt det vedrører krav fra samme

Kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi bevarer ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra

er blevet afgjort fuldt ud

igangværende forretningsforbindelse. Inden ejendomsretten til de forbeholdte varer overdrages, er pantsætning

eller sikkerhedstildeling er ikke tilladt.

b) Du kan videresælge varerne i den almindelige forretningsgang. I dette tilfælde skal du kontakte

alle krav til et beløb svarende til fakturabeløbet, som tilfalder dig fra videresalget til os,

accepter opgaven. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive kravet. Så vidt din

Hvis vi ikke opfylder betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os retten til at afvise

flyt dig selv ind.

c) Hvis de reserverede varer kombineres og blandes, erhverver vi medejerskab af den nye vare i

Forholdet mellem fakturaværdien af ​​de reserverede varer og de øvrige behandlede varer på

Behandlingstidspunkt.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, for så vidt som

Realisationsværdien af ​​vores sikkerhed overstiger det krav, der skal sikres, med mere end 10 %.Udvalget

Vi er ansvarlige for de værdipapirer, der frigives.

§ 4 Garanti

(1) De lovpligtige garantirettigheder gælder.

(2) Som forbruger bliver du bedt om at inspicere varen umiddelbart efter levering for fuldstændighed, indlysende

Tjek for defekter og transportskader, og underret os og transportøren om eventuelle reklamationer så hurtigt som muligt

at dele. Hvis du ikke overholder det, har dette ingen indflydelse på din lovpligtige

Garantikrav.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Kun vores egne oplysninger og produktbeskrivelsen af

gælder for varens kvalitet

producent som aftalt, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udtalelser fra

producent.

b) I tilfælde af defekter yder vi en garanti efter vores skøn ved udbedring eller efterfølgende levering.Slår den

Hvis afhjælpningen af ​​manglen mislykkes, kan du enten kræve prisafslag eller træde tilbage fra kontrakten. Den

Afhjælpning af defekter anses for at være mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre specifikt fra

Arten af ​​varen eller defekten eller de øvrige omstændigheder resulterer i noget andet. I tilfælde af

Vi skal ikke afholde de øgede omkostninger, som er forårsaget af leveringen af ​​varerne til a

et andet sted end præstationsstedet, forudsat at forsendelsen ikke er i overensstemmelse med den påtænkte brug

svarer til varerne.

c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Den forkortede frist gælder ikke:

- skyldigt forårsagede skader, der kan tilskrives os, som følge af skade på liv, lemmer eller

sundhedsskade og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;

- hvis vi svigagtigt skjulte defekten eller påtog os en garanti for varens tilstand

har;

- for ting, der har været brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og

forårsaget dens mangelfuldhed;

- i tilfælde af lovbestemte regresrettigheder, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 5 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov gælder. For forbrugerne gælder dette lovvalg kun i det omfang, det er obligatorisk

Lovbestemmelser i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, yder ikke beskyttelse

er trukket tilbage (begunstigelsesprincippet).

(2) Udførelsessted for alle tjenester, der hidrører fra forretningsforholdet med os og jurisdiktionssted

er vores registrerede hjemsted, hvis du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller

er særlige aktiver under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i

Har Tyskland eller EU eller har dit bopæl eller sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges

kendes ikke. Beføjelsen til at appellere til domstolen på et andet juridisk værneting forbliver

upåvirket af dette.

(3) Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

Sweety-Toys Plush Toys GmbH

Abtswiesenstr. 3

96215 Lichtenfels

Tyskland

Telefon: 09574654690

E-mail: info@sweety-toys.de

Alternativ tvistløsning:

Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform)

Klar, tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for at indgå kontrakten, indgåelsen af ​​selve kontrakten og rettelsesmulighederne

foregå i overensstemmelse med reglerne "Kontraktindgåelse" i vores Generelt

Vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke den fulde tekst af kontrakten. Før du sender ordren via online -

Indkøbsvognssystem, kontraktdata kan udskrives ved hjælp af browserens printfunktion eller

være sikret elektronisk. Efter vi har modtaget ordren, vil ordredataene, som er påkrævet ved lov

Påkrævede oplysninger for fjernaftaler og de generelle vilkår og betingelser igen

Sendt til dig via e-mail.

3.3. Hvis du anmoder om et tilbud uden for online-indkøbsvognssystemet, vil du modtage alle kontraktdata i

Send et bindende tilbud i tekstform, fx på e-mail, som du kan printe ud eller elektronisk

kan gemme.

4. Adfærdskodeks

4.1. Vi har underkastet os Trusted Shops GmbH's æreskodeks, som kan ses på:

http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf.

5. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentlige egenskaber ved varerne og/eller tjenesten kan findes i det respektive tilbud.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1. Priserne angivet i de respektive tilbud og forsendelsesomkostningerne repræsenterer samlede priser. Du

inkluder alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

6.2. Fragtomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. Du er ved at matche

knappen på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud kan kaldes frem i løbet af

Bestillingsprocessen vises separat og skal desuden bæres af dig, medmindre

gratis levering er garanteret.

6.3. De tilgængelige betalingsmetoder er under en tilsvarende mærket knap

på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.4. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, kræves betalingen fra

Kontrakt forfalder straks til betaling.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes

under en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2. Hvis du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og

Utilsigtet forringelse af varen, der sælges under forsendelsen, først når varerne afleveres til

Det passerer, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du

uafhængigt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller et andet firma til at udføre

Har bestilt en bestemt person til at sende den.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på eget ansvar.

8. Lovpligtigt ansvar for mangler

Ansvar for defekter er baseret på "Garanti"-bestemmelsen i vores Generelt

Vilkår og betingelser (Del I).

Disse generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger er udarbejdet af Händlerbunds advokater med speciale i it-ret

oprettet og kontrolleres konstant for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer for

teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. For mere information, se

på: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi er villige til at deltage i en udenretslig voldgiftsprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.
Ansvarlig er den generelle forbrugervoldgiftsnævn for Center for Arbitration e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

Sidste opdatering: 07.12.2017