Fortrydelsesret

(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder

ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,

- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen

haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben

und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;

- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz

genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben

und diese getrennt geliefert werden;

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Sweety-Toys Plüschtiere GmbH, Abtswiesenstr. 3, 96215

Lichtenfels, Telefonnummer: 09574654690, Telefaxnummer: 09574654691, E-Mail-Adresse:

info@sweety-toys.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder

E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor

Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, skylder vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig

inklusive leveringsomkostninger (eksklusive de ekstra omkostninger, der følger af, at du har en

har valgt en anden form for levering end den billigste standardlevering, vi tilbyder), med det samme

og tilbagebetale den senest fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om din tilbagekaldelse har fundet sted

af denne kontrakt er modtaget af os. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du

brugt i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt

aftalt; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har modtaget

Har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først

er.

Du har varerne med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du

informer os om tilbagekaldelsen af ​​denne kontrakt, send den tilbage til os eller aflever den. Fristen er

Gemtes, hvis du sender varerne inden fristen på fjorten dage er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved at returnere varer, der kan sendes med pakkepost såvel som den direkte

Omkostninger til returnering af varer, der ikke kan sendes med pakkepost. Omkostningerne for varer, der ikke kan sendes med pakke

estimeret til højst 50 EUR.

Du skal kun betale for eventuel forringet værdi af varerne, hvis denne formindskede værdi kan henføres til

Undersøgelse af varernes art, egenskaber og funktion er ikke nødvendigt at håndtere dem

kan henføres.

Årsager til ekskludering eller udløb

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

- til levering af varer, der ikke er færdiglavede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller

Beslutning fra forbrugerens side har forrang, eller som klart er skræddersyet til de personlige behov hos

Kunde skræddersyet;

- til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis sidste anvendelsesdato hurtigt ville udløbe;

- for levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris var aftalt ved aftalens indgåelse, dog tidligst 30.

Dage efter indgåelsen af ​​kontrakten kan leveres og deres aktuelle værdi af udsving i markedet

afhænger af, hvilken iværksætter der ikke har indflydelse på;

- til levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementskontrakter.

Fortrydelsesretten udløber før tid for kontrakter

- til levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan

Kvalificeret til returnering, hvis forseglingen fjernes efter levering;

- til levering af varer, hvis de efter levering på grund af deres art er uadskillelige fra andre

Varerne er blevet blandet;

- at levere lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvor

Segling fjernet efter levering.

Eksempel på annulleringsformular

(Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

- Til Sweety-Toys Pluchtiere GmbH, Abtswiesenstr. 3, 96215 Lichtenfels, faxnummer: 09574654691,

E-mailadresse: info@sweety-toys.de :

- Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende

Varer (*)/

leveringen af ​​følgende tjeneste (*)

- Bestilt den (*)/ modtaget den (*)

- Navn på forbruger(e)

- Adresse på forbruger(e)

- Underskrift af forbrugeren(erne) (kun hvis meddelt på papir)

- Dato

(*) Slet det, der ikke er relevant.

Billedkilde: Fotolia Sweety-Toys Pluchtiere GmbH Abtswiesenstr.3 96215 Lichtenfels - Trieb Tyskland Tlf. @sweety-toys.de Administrerende direktør: Gina Haasenstrauch | Christine Haasenstrauch Skattenummer: 212/ 137/ 90029 VAT ID-nummer: DE 132 457 486 Handelsregister: AG Coburg HR B 1812 Ansvarsfraskrivelse 1. Onlinetilbuddets indhold Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af oplyst information. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brug af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger er principielt udelukket, medmindre forfatteren kan bevises at have handlet med forsæt eller groft der foreligger uagtsomhed. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent at standse offentliggørelsen. 2. Referencer og links Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne hjemmesider ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil ansvar kun træde i kraft, hvis forfatteren var bekendt med indholdet og var i stand til at gøre det teknisk muligt og rimeligt for at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der ikke var noget ulovligt indhold på de linkede sider på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. Forfatteren har ingen som helst indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indholdet eller forfatterskabet af de linkede/forbundne sider. Han tager derfor hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede/forbundne sider, som er blevet ændret efter linket blev oprettet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er angivet på vores egen hjemmeside, såvel som for tredjepartsindlæg i gæstebøger, diskussionsfora, linkmapper, mailinglister og alle andre former for databaser oprettet af forfatteren, hvis indhold kan tilgås eksternt. Udbyderen af ​​den side, der henvises til, er alene ansvarlig for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader som følge af brugen eller ikke-brugen af ​​sådanne oplysninger, ikke den person, der blot henviser til den respektive publikation via links. 3. Ophavsret og varemærkeret Forfatteren bestræber sig på at overholde ophavsretten til de billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, at anvende billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som han selv har lavet eller til bruge licensfri grafik, få adgang til lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Alle mærker og varemærker nævnt på hjemmesiden og muligvis beskyttet af tredjeparter er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og ejendomsrettighederne for den respektive registrerede ejer. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder, bør ikke drages udelukkende på grundlag af den blotte omtale! Ophavsretten til publicerede genstande, der er oprettet af forfatteren selv, forbliver udelukkende hos forfatteren af ​​siderne. Gengivelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren. 4. Databeskyttelse Hvis der gives mulighed for indtastning af personlige eller forretningsmæssige data (mailadresser, navn, adresser), sker indtastningen af ​​disse data frivilligt. Brug og betaling af alle tilbudte tjenester er - så vidt det er teknisk muligt og rimeligt - tilladt uden at give sådanne data eller ved at give anonyme data eller et pseudonym. Det er ikke tilladt at bruge de kontaktdata, der er offentliggjort i forlaget, eller sammenlignelige oplysninger såsom postadresser, telefon- og faxnumre og e-mailadresser af tredjeparter til at sende oplysninger, der ikke er udtrykkeligt anmodet om. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt mod afsendere af såkaldte spammails, der overtræder dette forbud. 5. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af hjemmesiden, hvorfra der blev henvist til denne side. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke, ikke længere eller fuldstændigt svarer til den gældende juridiske situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket i deres indhold og gyldighed.