Instruktioner til bortskaffelse af batteri

I forbindelse med salg af batterier eller levering af apparater indeholdende batterier

vi er forpligtet til at henlede din opmærksomhed på følgende:

Som slutbruger er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan bruge gamle batterier, der

Vi fører eller har leveret nye batterier i vores sortiment gratis på vores forsendelseslager

Retur

(forsendelsesadresse). Symbolerne vist på batterierne har følgende betydning:

Symbolet på den overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet

kan.

Pb = batteri indeholder mere end 0,004 vægtprocent bly

Cd = batteri indeholder mere end 0,002 vægtprocent cadmium

Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv.

Bemærk venligst ovenstående oplysninger.