AGB

Algemene voorwaarden en klantinformatie

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier (Sweety-Toys

) sluit

Plüschtiere GmbH) via de website sweety-toys.de. Tenzij anders overeengekomen, is de

Opname van uw eigen voorwaarden, indien aanwezig, tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat

Doelen die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn

kan worden toegeschreven. Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een rechtspersoon

Persoonlijke onderneming die bij het aangaan van een rechtshandeling haar onafhankelijke beroepsuitoefening of

commerciële activiteit.

§ 2 Afsluiten van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra u het betreffende product op onze website plaatst, bieden wij u een

Binnend aanbod om een contract af te sluiten voor de artikelen die in de artikelbeschrijving worden vermeld

Voorwaarden.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:

De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. Via de bijbehorende knop in

Je kunt de "winkelwagen" in de navigatiebalk oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.

Na het oproepen van de "Afrekenen"-pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betaling en

Verzendvoorwaarden, alle bestelgegevens worden dan weer weergegeven op de besteloverzichtspagina.

Als u een systeem voor directe betaling gebruikt (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Achteraf betalen,

Sofort), wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of u

wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem.

Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, maakt u daar de juiste selectie of

Voer uw gegevens in. U wordt dan teruggebracht naar onze online winkel op de besteloverzichtspagina

kop.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om hier nogmaals alle informatie te controleren, om

Wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop annuleren.

Door de bestelling te verzenden via de "koop"-knop, verklaart u uw juridisch bindende aanvaarding van de

Aanbod, waardoor het contract tot stand komt.

(4) Uw vragen over het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. We dienen een

bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alles in verband met het sluiten van het contract

Vereiste informatie wordt automatisch per e-mail verzonden. U moet er daarom voor zorgen dat

het door u opgegeven e-mailadres is correct, de ontvangst van de e-mails is technisch gegarandeerd

en vooral niet voorkomen door SPAM-filters.

§ 3 retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen van dezelfde

Contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

(3) Bent u ondernemer, dan geldt ook:

a) Wij behouden de eigendom van de goederen totdat alle vorderingen van de

volledig zijn voldaan

lopende zakelijke relatie. Voordat de eigendom van de voorbehouden goederen wordt overgedragen, is een pandrecht

of beveiligingstoewijzing niet toegestaan.

b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. Neem in dit geval contact op met

alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop aan ons, wij

accepteer de opdracht. Verder bent u bevoegd om de vordering te innen. Voor zover uw

Als we de betalingsverplichtingen niet goed nakomen, behouden we ons het recht voor om te weigeren

om zelf te verhuizen.

c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven we mede-eigendom van het nieuwe artikel in

Verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de overige verwerkte artikelen op

Tijd van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de

de realiseerbare waarde van ons onderpand is meer dan 10% hoger dan de te verzekeren claim. De selectie

Wij zijn verantwoordelijk voor de vrijgave van de zekerheden.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij levering te inspecteren op volledigheid, vanzelfsprekend

Controleer op gebreken en transportschade en meld eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de vervoerder

om te delen. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke

Garantieclaims.

(3) Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen:

a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de

zijn van toepassing op de kwaliteit van het artikel

fabrikant zoals overeengekomen, maar geen andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van

fabrikant.

b) Bij gebreken geven wij naar onze keuze garantie door herstel of nalevering. Verslaat de

Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden. De

Oplossing van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij specifiek van

De aard van de zaak of het gebrek of de overige omstandigheden leiden tot iets anders. In het geval van de

We hoeven niet de verhoogde kosten te dragen die worden veroorzaakt door de levering van de goederen aan een

andere plaats dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat de verzending niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik

komt overeen met de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorte deadline is niet van toepassing:

- door schuld veroorzaakte schade die aan ons kan worden toegeschreven als gevolg van letsel aan leven, ledematen of

gezondheids- en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

- als we het defect op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de staat van het artikel hebben aangenomen

hebben;

- voor dingen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun normale gebruik en

veroorzaakte zijn defect;

- in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verplichte

Bepalingen van de wet van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, bieden geen bescherming

wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) Plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en bevoegde rechtbank

is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of

zijn bijzonder publiekrechtelijk vermogen. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank heeft in

Duitsland of de EU hebben of uw woonplaats of gewone verblijfplaats hebben op het moment dat de vordering wordt ingediend

is niet bekend. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke plaats van jurisdictie blijft

wordt hier niet door beïnvloed.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Sweety-Toys Plush Toys GmbH

Abtswiesenstr. 3

96215 Lichtenfels

Duitsland

Telefoon: 09574654690

E-mail: info@sweety-toys.de

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform)

Klaar, beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden

vinden plaats in overeenstemming met het reglement "Conclusie van het contract" in ons Algemeen

Algemene voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat u de bestelling verzendt via de online -

Winkelwagensysteem, de contractgegevens kunnen worden afgedrukt met de afdrukfunctie van de browser of

elektronisch worden beveiligd. Nadat we de bestelling hebben ontvangen, de bestelgegevens, die wettelijk verplicht zijn

Benodigde informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals

Verzonden per e-mail.

3.3. Als u buiten het online winkelwagensysteem om een offerte aanvraagt, ontvangt u alle contractgegevens in de

Stuur een bindend aanbod in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch

kan opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de erecode van Trusted Shops GmbH, die kan worden bekeken op:

http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf.

5. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst zijn te vinden in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen. U

alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Je staat op het punt te matchen

de knop op onze website of in de betreffende aanbieding kan worden opgeroepen in de loop van de

Het bestelproces wordt afzonderlijk weergegeven en moet bovendien door u worden gedragen, tenzij de

gratis levering is gegarandeerd.

6.3. De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn, staan onder een overeenkomstig gelabelde knop

op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.4. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsaanvragen van de

Contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden

onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en

Onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending alleen wanneer de goederen worden overhandigd aan

Het gaat voorbij, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u

zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een ander bedrijf voor het uitvoeren van de

Heb een specifieke persoon opdracht gegeven om het te verzenden.

Als je een ondernemer bent, is bezorging en verzending op eigen risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor defecten is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in ons Algemeen

Algemene voorwaarden (deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, gespecialiseerd in IT-recht

gemaakt en worden constant gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garanties voor

de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk bij waarschuwingen. Voor meer informatie, zie

op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
We zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.
Verantwoordelijk is de algemene consumentenarbitragecommissie van het Center for Arbitration e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

Laatste update: 07.12.2017