Instructies voor het verwijderen van batterijen:

In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten

we zijn verplicht uw aandacht te vestigen op het volgende:

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen gebruiken die

We hebben of hebben gratis nieuwe batterijen in ons assortiment meegenomen in ons verzendmagazijn

Retour

(verzendadres). De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op wielen betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid

mei.

Pb = batterij bevat meer dan 0,004% lood per massa

Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium

Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005% per massa kwik.

Let op de bovenstaande informatie.